Header
Header
Header
Header

Stilte en rust verblijf


Ont-moeten

Stilte en aanwezig zijn in de natuur brengt je ziel en geest tot rust. De natuur is een poort om tot jezelf te komen. De verbinding met het creatie- en inspiratieveld In jezelf. Alleen al je pure aanwezigheid in de ont-moeting met dit scheppingsveld draagt hieraan bij. Aandacht geven aan de natuur en eindelijk jezelf Zijn midden in de natuur, geeft een innerlijke heling. Niets meer moeten, alleen nog leegte, stilte en rust. Terug naar je gevoel en intuïtie. In deze pure natuur geeft een verblijf op ‘t Huis Hoog Deelen dé gelegenheid om in deze ont-moeting te delen, te helen en inzichten te krijgen.

U bent te gast op ’t Huis Hoog Deelen in het domein van de natuur en het wild. Met grote eerbied voor hun leefgebied en de taak van de Earthkeeper en gastvrouw mag u hun domein betreden. Dit betekent dat u zich volledig afstemt op en opent voor hetgeen zij u te bieden hebben. Pas dán, geheel vrij van verstoring en in volledige afstemming, zal de Natuur zichzelf aan u openbaren.

Een verblijf kan desgewenst gekoppeld worden aan wandelingen in de natuur en persoonlijke inzichtgesprekken op verschillende golflengtes met Viathou Peletier.