Header
Header
Header
Header

Stichting 't Hooge Deelen


De Stichting 't Hooge Deelen heeft ten doel het beschermen en behouden van de natuur en Landgoed 't Huis Hoog Deelen, waarbij gestreefd wordt naar behoud van de unieke oorspronkelijke natuurwaarde en bescherming van de aanwezige bijzondere natuursferen en energie├źn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door, het kleinschalig beschikbaar stellen van de locatie ten behoeve van diverse stilte- en rust activiteiten, die alle gericht zijn op de rust en stilte van de natuur in de mens.

De Stichting heeft vrienden die mede zorgdragen voor het onderhoud van Hoog Deelen.