Header
Header
Header
Header

Het landgoed 't Huis Hoog Deelen


Onder invloed van de één na laatste ijstijd, in het Pleistoceen, werd zo’n 150.000 jaar geleden het landschap gevormd dat nu het Veluwemassief is. Het Landgoed ‘t Huis Hoog Deelen maakt onderdeel uit van dit landschap en ligt midden op de Veluwe, op de rand van een stuwwal op één van de hoogste plekken, namelijk 86 meter boven NAP. Zwerfkeien rond de boerderij ’t Huis Hoog Deelen en stuwwallen op het landgoed vormen nog rechtstreekse overblijfselen uit deze zeer oude tijd. Hiervóór bestond dit gebied uit onherbergzame, woeste gronden. Mede door de 10.000 jaar onveranderde en beschermde situatie tot op heden, hebben er geen Aardeverstoringen plaatsgevonden en zijn er hierdoor bijzondere energieplekken en leylijnen aanwezig. De locatie nodigt uit tot een intens contact met de natuur en de elementen en biedt door haar hoge ligging een prachtig uitzicht over het Nationale Park de Hoge Veluwe. Het landgoed is voor het publiek ontoegankelijk, waarbij de oorspronkelijke natuurprocessen, voor zover bekend, eeuwen lang ongestoord hun gang hebben kunnen gaan. Hierdoor is het landgoed een unieke verblijfplaats en paradijs voor wild geworden. Mens en dier vertoeven in harmonie. Er zijn geen aangrenzende of doorkruisende openbare wegen, waardoor dit specifiek Veluws landschap als een van de mooiste en meest stille rustgebieden van Nederland beschouwd kan worden.