“Er is een enorme behoefte
aan het besef aan eenheid van leven,
de wijsheid dat de mens
een integraal onderdeel vormt
met de hele natuur

het besef
dat wat er met een persoon
op aarde gebeurt
met ons allemaal gebeurt

dat wij deel uitmaken van de natuur,
en dat wij door haar te vernietigen,
in wezen onszelf vernietigen.”

(Credo Vusamazulu Mutwa)

Klik hier om verder te gaan.